Duurzaam denken

ecoconception

Wat betekent ecodesign?

Vanaf de conceptiefase van een product dient rekening te worden gehouden met milieucriteria en moet worden geanticipeerd op hergebruik aan het einde van de levensduur.
Ecodesign is een bron van innovatie, omdat de onderzoek- en ontwikkelingsteams van BALSAN anders en op een meer verantwoordelijke manier moeten nadenken over het tapijt van de toekomst. Ecodesign geeft het product een 'duurzamer' en maatschappelijk, verantwoord gebruik. Het is niet altijd eenvoudig om al deze doelstellingen te behalen, maar BALSAN, lid van de GUT (Europese Vereniging voor Tapijt en Milieu) hecht veel waarde aan ecodesign productlijnen en een ecologisch verantwoord beleid. Bij de conceptie van elk nieuw product wordt rekening gehouden met het toekomstige hergebruik ervan. De onderneming ziet de productie als een kringloop en niet langer lineair ('produceren, gebruiken, weggooien'). Deze vorm van regeneratie lijkt op die van natuurlijke ecosystemen.

De gerecyclede tapijtrug: tweevoudige opbrengst

Meer respect voor het milieu enerzijds, en meer rust anderzijds. Deze tweevoudige opbrengst benadrukt het belang van de gerecyclede Sonic Confort-onderlagen. In een rumoerige wereld die wordt geconfronteerd met milieuproblematiek vormt deze tapijtrug, die voor minimaal 80% bestaat uit gerecycled polyester, een duurzame oplossing voor twee fundamentele problemen van de 21e eeuw.

Les envers recyclés : un double bénéfice

Plus de respect pour l'environnement d'une part, et plus de silence d'autre part. C'est cette double opportunité qui souligne l'importance des sous couches recylés Sonic Confort. Dans un monde bruyant et souffrant de problématiques environnementales, cet envers constitué d'au moins 80% de polyester recyclé constitue une réponse durable à deux problèmes fondamentaux du XXI ème siècle.

Brochure Green Spirit