Geen afval meer

zero_déchet

Afvalbeheer: doel bereikt

Ons doel was om 100% van het industriële afval te hergebruiken. Door het gescheiden-afvalsysteem en het zoeken van originele recyclemogelijkheden hebben wij dit doel behaald. Sinds 2013 storten wij geen afval meer. Daar zijn wij trots op. Wij werken er onophoudelijk aan om ons afval op een steeds gunstigere manier via de circulaire economie te laten verwerken.

Beheer van verpakkingsafval: 100% van de verpakkingen is recyclebaar

80% van de verpakkingen die worden gebruikt voor het verzenden van rollen BALSAN-tapijt bestaat uit gerecycled materiaal.
100% van de verpakkingen is recyclebaar. De strijd tegen de klimaatverandering is een van de prioriteiten van Frankrijk.
Er staat veel op het spel en daarom moeten wij ons hiervoor blijven inspannen.

Vermindering van broeikasgassen

Balsan levert een actieve bijdrage aan de vermindering van broeikasgassen. Deze uitstoot van broeikasgassen wordt elk jaar gecontroleerd door een onafhankelijke instelling, en is 40% lager dan de vastgelegde quota’s (quota vastgelegd op 7.800 ton CO2 in 2015, terwijl de bij BALSAN geregistreerde emissie 4.200 ton CO2 bedroeg).
De nabijheid van de BALSAN-fabrieken, met zijn historische markt, Parijs en Ile-de-France, maakt het mogelijk om de broeikasgasuitstoot te beperken door korte reisafstanden.
Onze beide productielocaties liggen slechts 15 km van elkaar verwijderd. Dit betekent dat wij goederenvervoer tijdens het productieproces zoveel mogelijk beperken.

Brochure Green Spirit