Keurmerken

Label_balsan

ISO 14001-certificering

Het verkrijgen van deze certificering maakt een betere beheersing mogelijk van de milieuproblematiek binnen de werking van het bedrijf. Deze biedt tevens een hulpmiddel voor het op dezelfde wijze integreren van deze vraagstukken in de functionering van het bedrijf, net als kwaliteit- of veiligheidsvraagstukken. Deze maken het structureren van het functioneren noodzakelijk om te voldoen aan de regelgeving op milieugebied en zorgen daardoor voor een betere financiële controle van dit probleem. BALSAN implementeert interne acties door middel van een Milieubeheersysteem (S.M.E.) waarbij alle werknemers van het bedrijf worden betrokken. De internationale ISO 14001-norm definieert de specifieke eisen aan de tenuitvoerlegging van een Milieubeheersysteem binnen een organisatie, ongeacht de omvang en het werkterrein.

De bijdrage aan het milieu

De ecologische productverklaringen (EPD) zijn uitgevoerd in samenwerking met de GUT (Gemeinschaft Umweltfreundlicher Teppichboden). Deze EPD omvatten niet alleen een analyse van de levenscyclus van het product, maar ook andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de extra milieukwalificatie (akoestisch comfort, VOS). Deze worden gevalideerd door een erkende derde partij, het IBU (Institut Bauen und Umwelt).
Tegenwoordig hebben diverse Balsan-producten het EPD-keurmerk.
Bekijk al onze ecodesign producten op onze website: www.balsan.com.

HET GUT-ECOLABEL

De Balsan-tapijten dragen het Duitse GUT-label (Gemeinschaft Umweltfreundlicher Teppichboden). Dit wordt toegekend aan vloerbedekking en tapijten die worden geproduceerd met respect voor het milieu, de veiligheid van personen en voor comfort, gedurende de hele levenscyclus van het product.
Door de jaren heen is het GUT-label een garantie geworden voor kwaliteit en wordt het nu ook erkend door het Leed®-systeem (sinds versie 4) wat betreft de eisen die aan de binnenluchtkwaliteit worden gesteld. De GUT-licentie wordt uitsluitend toegekend aan fabrikanten waarvan de producten voldoen aan de volgende criteria:
• Vrij van schadelijke stoffen.
• Vrij van geuren.
• Beschikkend over een emissieniveau van Vluchtige
Organische Stoffen (VOS) van maximaal 250 μg/m3 in 3 dagen.
• Zeer gebruiksveilig.

HQE

HQE®, gecreëerd door de vereniging HQE® en van openbaar nut verklaard bij het decreet van 5 januari 2004, heeft een dubbele doelstelling: het comfort en de gezondheid verbeteren van de gebruikers van een gebouw en de impact hiervan op het milieu beperken. Het is van toepassing op tertiaire gebouwen (kantoren, openbare gebouwen) en beschrijft de milieukwaliteit van een gebouw op basis van 14 doelen die in 4 categorieën zijn ondergebracht: ecobouw, ecobeheer, comfort en gezondheid.
BALSAN biedt tapijtbanen en -tegels aan die voldoen aan 8 van de 14 doelen van de procedure.

BREEAM

Dit is het milieubeoordelingssysteem voor gebouwen dat is opgezet door het BRE (Building Research Establishment). Met de BREEAM-methode (BRE Environmental Assessment Method) is het ook mogelijk om een uitgebreide beoordeling uit te voeren van de milieuprestaties van zowel het ontwerp, de bouw en het functioneren van bouwwerken.
Voor de beoordeling van de materialen is een specifieke aanpak ontwikkeld in de vorm van audits van de productielocaties om de milieuprofielen van de producten nauwkeurig vast te stellen op basis van een levenscyclusanalyse (LCA).

LEED

LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) is een milieubeoordelingssysteem voor gebouwen dat is ontwikkeld door de US Green Building Council (USGBC).
Net als overige systemen beoordeelt LEED® de prestaties van gebouwen op basis van de volgende categorieën:
• Ecologische locatie-inrichting;
• Doeltreffend waterbeheer;
• Energie en atmosfeer;
• Materialen en middelen;
• Kwaliteit van het binnenmilieu.
De LEED®-certificering is uitsluitend van toepassing op gebouwen en het gaat in geen geval om een productcertificering.

DgnB

De DGNB®-certificering (Deutsches Gütesiegel für Nachhaltiges Bauen) is het Duitse duurzaamheid certificeringsprogramma voor gebouwen dat in 2008 gelanceerd werd. Destijds had het uitsluitend betrekking op kantoorgebouwen. Sindsdien is het toepassingsgebied van de certificering verruimd tot o.a. industriële gebouwen, winkels, scholen en hotels.
De belangrijkste doelstellingen van deze certificering zijn:
• Vermindering van de milieu-impact van bouwlocaties en gebouwen.
• Een meerwaarde geven aan bouwprojecten, met name ten aanzien van het comfort voor de gebruikers, de bouwkosten en de kwaliteit van het gebouw.
• Beschikken over elementen voor de classificering en vergelijking van gebouwen.
• Rekening houden met de levenscyclus van het gebouw.

De beoordelingscriteria zijn onderverdeeld in 6 categorieën:
• Ecologische kwaliteit.
• Economische kwaliteit.
• Sociaal-culturele kwaliteit.
• Technische kwaliteit.
• Kwaliteit van het proces.
• Kwaliteit van de locatie.

BVB

Het BVB-label, de afkorting van Byggvarubedömningen, beoordeelt de kwaliteit van de in het bouwproces gebruikte materialen. Het label voorziet in een beoordeling op grond van 7 factoren:                    
- De bij de productontwikkeling gebruikte chemische producten.
- Beoordeling van de grondstoffen.
- Beoordeling van de bouwfase.
- Beoordeling van de managementfase.
- Beoordeling van het vernietigingsproces van het product.
- Beoordeling van de residuen en het productieafval.
- Beoordeling van het product in het binnenmilieu.

Vervolgens wordt er een eindoordeel afgegeven met de vermelding 'aanbevolen', 'geaccepteerd' of 'te vermijden'.

EPD

Het EPD-label, Environmental Product Declaration, staat voor de certificering na controle dat de gehele productiecyclus van het product milieuvriendelijk is. Het EPD-label beperkt zich niet alleen tot producten in de bouw, maar is ook van toepassing op bijv. landbouwproducten, voedingsmiddelen en transport. Het EPD-label betekent zodanig dat een geheel transparant informatieblad over het productieproces van een product beschikbaar is.

 

M1

Het M1-label is gespecialiseerd in de indeling van de emissies van bouwmaterialen, en heeft als doel het gebruik van materialen die de binnenlucht respecteren te bevorderen. Het doel is feitelijk dat de bij de bouw gebruikte materialen niet leiden tot een verhoging van ventilatiesystemen. De metingen worden uitgevoerd door een onafhankelijk laboratorium en worden afgegeven op basis van ISO 16 000-normen.

Brochure Green Spirit