Recyclen

balsan_recyclage

Carpet recycling

100% herbruikbare tapijten en tapijttegels. Tegenwoordig wordt textielafval van de bouw maar zelden hergebruikt. BALSAN neemt deel aan de ontwikkeling van een netwerk voor de inzameling en het hergebruik van afval in het kader van een collectieve actie.
Het doel is om uitvoerders, aannemers en architecten een gestructureerd netwerk en gespecialiseerde exploitanten te bieden, zodat tapijttegelafval voor 100% kan worden hergebruikt. Carpet recycling UK (CRUK) is een vereniging die werd opgericht in 2008 en oplossingen ontwikkelt om de verspilling door tapijtafval te verminderen. Van de 400.000 ton tapijtafval is in 2015 125.000 ton getransformeerd in het Verenigd Koninkrijk door deze vereniging, waarvan Balsan actief lid is. In het Verenigd Koninkrijk bereikte het hergebruik van tapijtafval in 2015 een totaal van 125.000
ton, ofwel een stijging van 12.000 ton ten opzichte van 2014, met een hergebruikpercentage van 31%.
Van deze 125.000 ton maakte 81.000 ton (65%) een energieterugwinning mogelijk en 44.000 ton (35%) is gerecycled en hergebruikt.
Beide hergebruikmethoden kenden vergelijkbare groeicijfers.

Optimum

De vereniging Optimum is in 2010 opgericht en stelt met behulp van deskundige operators kant-en-klare logistieke en technische oplossingen voor aan opdrachtgevers, aannemers en architecten. Dit is een voorbeeldige organisatie die een echte doorbraak betekent op het gebied van duurzame ontwikkeling. Binnen de UFTM is Balsan nauw betrokken bij de oprichting van Optimum.

Inzameling.
Na verwijdering worden afvaltegels met behulp van Big Bags of pallets afgevoerd.

Traceerbaarheid.
Ter ondersteuning van de ecologische benadering ontvangt de aannemer een 'certificaat duurzame oplossingen', waarop de hoeveelheden afval per locatie aangegeven worden en wordt gegarandeerd dat dit afval volledig is gerecycled en hergebruikt.

Nuttige toepassing
Gebruikte tapijttegels worden naar de verwerkingseenheid van de Vanheede Groep gebracht, waar deze worden vermalen en gecombineerd met een mengsel van zeer energierijke alternatieve brandstoffen.

Brochure Green Spirit